Moss Kunstforening
16. januar – 14. februar
 
Åpning av utstilling 16. jan kl 13.00
Camilla Malmquist og Veronika Moen
Jeg går ut i dette landskap
Overgangen mellom natur og kultur har aldri vært enkel å forstå. Mennesket tar kontroll over stadig flere av naturens domener, samtidig ser vi hvordan naturen plutselig griper inn og tar kontroll over våre liv gjennom naturkatastrofer. Naturen er både truende og truet. På den ene siden kan naturen være mørk, skremmende, og umenneskelig, men den kan også være et tilfluktssted som gir ro, harmoni og viser skjønnhet.
I utstillingen Jeg går ut i dette landskap ved Moss kunstforening møtes prosjektene Naturlig naturlig, En gråværsdag, Ruins in Reverse og 53 Steps – Into Li Ju-Chen´s Garden. Både Malmquist og Moens arbeider befinner seg i overgangen mellom natur og kultur. Stikkord som  endring og bevaring er felles for begge kunstnerne.
Camilla Malmquist
Avhengigheten mellom natur og kultur, men også mellomrommene, overgangene og mulighetene som ligger i all vekst et et underliggende tema i Camilla Malmquist seneste verk.
De siste årene har byutviklingen på sørøstkysten av Kina vært Malmquists utgangspunkt. Det er et område i kontinuerlig forandring, hvor det nye stadig erstatter det gamle. Den økende urbaniseringen gjør at naturen gradvis forsvinner eller kun står igjen som arkitektonisk dekor, samtidig som viktig historie går tapt.
Ruins in Reverse er et prosjekt som orienterer seg rundt denne tematikken. Det er en serie digitale trykk med tegning, akvarell og kinesisk tresnitt som utforsker skiftninger mellom kulturlandskap og den frie naturen.
Prosjektet 53 Steps – Into Li Ju-Chen´s Garden er en videreføring av Ruins in Reverse, her utforskes det «stillestående» landskapet i de kinesiske hagene. I motsetning til mange byggverk forblir hagene tilnærmet uendret, på grunn av deres verdi som rekreasjonsområder.
Camilla Malmquist (f.1981) har en Mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo og China Academy of Art i Hangzhou, Kina. Hun har tidligere hatt separatutstillinger ved bl.a. Tegnerforbundet og Galleri ASK, og deltatt på flere gruppeutstillinger i Norge og i Kina. I februar/mars 2016 er hun aktuell med separatutstillingen Nullpunkt ved MRK i Molde. Malmquist arbeider med ulike uttrykk innen tegning, maleri, fotografi, ulike grafiske teknikker til rominstallasjoner.
Veronika Moen
Veronika Moens arbeider fokuserer på at menneskenes aktivitet medfører noen alvorlige inngrep i naturen. Effektivitet og økonomisk vekst er noen viktige faktorer som gjør at vi mennesker overprøver naturens bærekraft. Tanken på at vi må redde små insekter, dyr og «unnselige planter» er ganske fjern med et Europa i krise og nesten 60 millioner mennesker på flukt i verden.
Hvordan skal vi klare å ta vare på mangfoldet i naturen samtidig som vi skal fø verden med med et effektivt jordbruk, en økende matproduksjon og en økende verdensbefolkning? Vi tenderer mer og mer til å separere landskapet i intensivt brukte skog- og jordbruksområder hvor det er veldig lite naturlig natur i mellom.
Naturlig naturlig er et prosjekt fra Moen som består av en fotoserie med humler og bier. Humlene og biene er fotografert ute i naturen, men ikke på sine kjente plasser. Det kontrastfylte i disse verkene er relatert til konflikten mellom økonomi og modernisering og det truede naturmangfoldet.
Prosjektet En gråværsdag er en stor collage bestående av fotografier fra norsk natur. Er vi i ferd med å rasere den skogen vi har vokst opp med? Det er hverken plass for tusser og troll eller dyreliv i den effektive skogen som snart dekker hele Norge.
Veronika Moen (f. 1976) har en Mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo, Fakultet for Visuell Kunst, samt et halvt år ved Willem de Kooning Akademiet i Rotterdam. Etter endt utdannelse har hun gjort en offentlig utsmykking, hatt flere separatutstillinger og vært med på en rekke gruppeutstillinger som Tegnebiennalen 08,Sørlands- og Østlandsutstillingen, Brød for kunsten og Privatlivets Fred på Oslo S. Hun jobber med foto, installasjon og grafiske arbeider.